ADJECTIVES for older kids (staršie deti)

Aby sme vedeli charakterizovať osoby, zvieratá, veci a javy, používame prídavné mená – „ADJECTIVES“. Naučíme sa prídavné mená tak, že použijeme „opposites“ (opozitá = prídavné mená majúce opačný význam). Takto si deti zapamätajú slová ľahšie a rýchlejšie. Poďme to teda skúsiť smile 

VOCABULARY revision (opakovanie)

big (veľký), small (malý), tall (vysoký), short (nízky, krátky), fast (rýchly), slow (pomalý), hard (tvrdý), soft (mäkký)

 

VOCABULARY

strong (silný), weak (slabý), old (starý), young (mladý), heavy (ťažký), light (ľahký), clean (čistý), dirty (špinavý), beautiful (krásny), ugly (škaredý)

 

Odporúčam nové slovíčka pridávať postupne. Ideálne 1-2 denne alebo 5-6 týždenne, ak sa ich učíme naraz. Nikam sa neponáhľame, angličtinu si užívame. wink

Aktivity, flashcards (obrázkové kartičky) a pesničky môžu byť rovnaké ako u mladších detí – nájdete ich v sekcii ADJECTIVES (for kids)

Aktivity

MY FAVOURITE TOY (moja obľúbená hračka)

Deti si pripravia svoju obľúbenú hračku. Aj vy si jednu pripravte. Najprv ukážte deťom svoju hračku a opíšte ju, napr. „This is my favourite toy. It’s a teddy bear. It’s brown. It’s small and soft. It’s light and beautiful“ (Toto je moja obľúbená hračka. Je to medvedík. Je hnedý. Je malý a mäkký. Je ľahký a krásny) … Potom nechajte deti, aby ukázali svoju hračku a opísali ju tiež (ak je to pre deti náročné, môžete im pomôcť: „Is it big or small? Hard or soft? Heavy or light?“ (Je veľký alebo malý? Ťažký alebo ľahký?) – používajte gestá na upresnenie prídavného mena, ktoré máte na mysli).

BINGO

Pripravte si list papiera s kartičkami, na ktorých sa nachádzajú prídavné mená (big, small, tall, short, fast, slow, hard, soft, strong, weak, old, young,…). Deti môžu kartičky vystrihnúť. Okrem kartičiek budú potrebovať čistý papier, lepidlo, nožnice a ceruzku. Nechajte deti vybrať si šesť kartičiek a prilepiť ich na papier. Keď sú kartičky nalepené, začnite deťom ukazovať predmety a obrázky, ktoré predstavujú konkrétne prídavné mená. Napr. môžete im ukázať plyšovú myšku, ktorá je mäkká a malá; alebo obrázok starého vysokého muža; alebo veľký vankúš… Keď im tieto veci ukážete, deti prečiarknu prídavné mená na papieri spájajúce sa s predmetom, ktorý ste im ukázali (napr. keď ukážete myš, deti prečiarknu „small“ a „soft“; keď ukážete starého vysokého muža, deti prečiarknu „old“ a „tall“ – ak ich majú na papieri). Dieťa, ktoré prečiarkne všetky slová ako prvé, vykríkne BINGO!

Môžete na to použiť obrázkové kartičky flashcards, ktoré nájdete v tejto téme pre menšie deti (kids).

Online Word Game

Hry so slovíčkami sú zábavnou formou učenia sa smile

Tu ich je hneď niekoľko:

ONLINE WORD GAME 1 – ENGLISH CLUB

ONLINE WORD GAME 2 – ENGLISH CLUB

ONLINE WORD GAME 3 – ENGLISH CLUB

Video – Millionaire (milionár) 

WORKSHEET (pracovný list)

OPPOSITES – KIDS PAGES

Prajem vám veľa zábavy s angličtinou!  smile

Majka