Ochrana osobných údajov

Pokiaľ ste mojím zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webových stránok, zverujete mi svoje osobné údaje. Ja zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti GDPR (Nariadenie na ochranu osobných údajov).

Kto je správca

Mgr. Mária Marinčáková, so sídlom Krušpánova 16, 851 10 Bratislava, Slovenská republika, zastupujem občianske združenie Klub Lingua, so sídlom Krušpánova 16, 851 10 Bratislava, IČO: 50493302 DIČ: 2120364532. Prevádzkujem webové stránky www.mariamenglish.com. Vaše osobné údaje spracúvam ako správca. Určujem, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberám prípadne ďalších spracovávateľov, ktorí mi so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa na mňa, počas spracovávania osobných údajov, budete chcieť obrátiť, môžete ma kontaktovať na e-mail maria@mariamenglish.com alebo na telefónnom čísle 0905011217.

Prehlasujem

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou slovenskou a európskou legislatívou, najmä zákon o ochrane osobných údajov a nariadenie GDPR, a teda:

 • budem vaše osobné údaje spracovávať len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,
 • plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovávania osobných údajov,
 • umožním vám a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zverujete sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 • poskytovanie služieb, plnenie zmluvy

 Vaše osobné údaje v rozsahu e-mail, meno, nevyhnutné na plnenie zmluvy (dodanie tovaru, zaslanie prístupov a pod. …),

 • vedenie účtovníctva

Ak ste mojimi zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujem, aby som vyhovela zákonným povinnostiam pre vystavenie a evidenciu daňových dokladov.

 • Marketing – zasielanie newsletterov

Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-maile a kedy najčastejšie e-maily otvárate, využívam za účelom priameho marketingu – zasielania obchodných informácií. Ak ste mojím zákazníkom, robím tak na základe oprávneného záujmu, pretože odôvodnene predpokladám, že vás moje novinky zaujímajú, a to po dobu pokiaľ budem oprávnene zastupovať Klub Lingua o.z..

Pokiaľ nie ste mojím zákazníkom, zasielam newslettery iba na základe vášho súhlasu a iba v čase pokiaľ budem oprávnene zastupovať Klub Lingua o.z..

V obidvoch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

 • pokročilý marketing na základe súhlasu

Iba na základe vášho súhlasu vám môžem zasielať aj inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku alebo Instagrame, a to po dobu pokiaľ budem oprávnene zastupovať Klub Lingua o.z.. Váš súhlas môžete samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom mojich kontaktných údajov.

 • fotografická dokumentácia

Živé akcie, kurzy, prednášky, workshopy.

Vaše osobné údaje si ponechávam po dobu, pokiaľ budem oprávnene zastupovať Klub Lingua o.z., pokiaľ zákon nestanoví iné lehoty, alebo ak som v konkrétnych prípadoch neuviedla inak.

Cookies

Pri prezeraní mojich webových stránok zaznamenávam vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a akej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímam ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože verím, že vďaka tomu vám môžem ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané iba na základe vášho súhlasu.

Moje webové stránky je možné prezerať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom prehliadači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránim vaše osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránim ich, ako keby boli moje vlastné. Prijala som a udržujem všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup moji zamestnanci a spolupracovníci.

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zaistiť vlastnými silami, využívam služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia vaše dáta ochrániť.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem:

 • SmartEmailing.cz,
 • Google.com,
 • Facebook.com,
 • Instagram.com a ďalšie sociálne siete,
 • Fapi.cz
 • účtovná firma.

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využívať ďalšie aplikácie, či spracovateľov pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujem vám však, že v takomto prípade budem pri výbere na spracovateľov klásť minimálne také isté nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania osobných údajov ako na seba.

Poskytnutie osobných údajov mimo Európsku úniu

Spracovávanie osobných údajov bude uskutočňované na území Európskej únie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte svoje práva. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu maria@mariamenglish.com

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávam a prečo.

Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo zistíte, že sú vaše osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávam vaše nepresné údaje, domnievate sa, že spracovávam vaše údaje nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania. (Napríklad odhlásením z newslettru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných informácií.)

Právo na prenositeľnosť

Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budem postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – iba s tým rozdielom, že vám informácie dodám v strojovo čitateľnej podobe. Na spracovanie potrebujem 30 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)

Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechcem na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V tomto prípade vymažem všetky vaše osobné údaje zo svojich systémov i zo systémov všetkých spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujem 30 dní.

V niektorých prípadoch som viazaná zákonnými povinnosťami, napríklad musím evidovať vystavené daňové doklady počas lehoty stanovenej zákonom. V takomto prípade vymažem všetky tie osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budem informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov

Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budem veľmi rada pokiaľ najskôr budete o tomto podozrení informovať mňa, aby som mohla prípadné pochybenia napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných informácií

E-maily s informáciami, inšpiráciami, článkami, produktami, službami vám zasielam, pokiaľ ste môj zákazník, na základe môjho oprávneného záujmu.

Pokiaľ mojím zákazníkom ešte nie ste, posielam vám ich iba na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber mojich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

Mlčanlivosť

Dovoľujem si vás uistiť, že moji zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnením by sa ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov.

Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov so mnou. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018.

Kontakt

V prípade otázok alebo pripomienok ma prosím kontaktujte:

Mgr. Mária Marinčáková Krušpánova 16 851 10 Bratislava Slovenská republika

Zastupujem Občianske združenie Klub Lingua, so sídlom Krušpánova 16, 851 10 Bratislava, IČO: 50493302 DIČ: 2120364532.

www.mariamenglish.com

Email: maria@mariamenglish.com

© 2020 mariamenglish.com