Renata Pelcová – Emócie detí ako kľúč k lepšej spolupráci
Hanka Hrubá – Rozhýbte lekcie online, i offline
Dylan Edwards – The challenges and Rewards of Teaching Kids
Rodičia ako naši partneri pri učení detí
truktúra lekcie a inšpirácie na tému Spring