HOBBIES – FREE TIME ACTIVITIES for older kids (staršie deti)

Cieľom témy HOBBIES/FREE TIME ACTIVITIES (moje koníčky) je, aby sa deti udomácnili v základnej slovnej zásobe a rozšírili si slovnú zásobu o nové slová. A tiež sa naučili tieto slová používať v bežnej konverzácii.

Mladšie deti sa venujú len jednému koníčku, ktorý je pre väčšinu z nich najväčší – Playground (ihrisko). Kto chce, môže si témy skombinovať. Poďme sa spolu obklopiť tým, čo nás baví a zlepšiť sa v angličtine! smile

VOCABULARY

watching TV (sledovanie TV), reading book (čítanie knihy), listening to music (počúvanie hudby), writing an email (písanie e-mailu), riding a bike (bicyklovanie), rollerblading (korčuľovanie na kolieskových korčuliach), skateboarding (skateboardovanie), fishing (rybárčenie), playing on the computer (hranie sa na PC), playing a boardgame (hranie spoločenskej hry), playing an instrument (hranie na hudobnom nástroji), painting a picture (maľovanie obrázku)

Slovnú zásobu sa môžete učiť podľa obrázkov z flashcards. Odporúčam však učiť sa tvary slovies rovno v tvare -ING, pretože práve tento tvar budeme využívať v konverzácii. Napríklad: „I like painting a picture“. „I like reading a book“.

SONG

Pesničku What do you like doing? (čo rád/rada robíš?) z kanála Youtube nájdeš tu:

WHAT DO YOU LIKE DOING – YOUTUBE

VIDEO WITH MAJKA – What do you like doing?

ACTIVITY 

CONVERSATION – What do you like doing? (čo rád/rada robíš?)

Pozrite si video s Majkou a podobne ako Majka, trénujte konverzáciu o tom, čo radi robíte. Môžete si pomôcť obrázkami (flashcards). Každý si vyberie 3-4 obrázky a rozprávajte sa o tom, čo na nich je a čo radi robíte.

Otázka: What do you like doing?

Odpoveď: I like reading a book/riding a bike/ playing on the computer…

Pokiaľ vám ide konverzácia dobre, môžete si pridať otázky:

Do you like reading books?

Do you like riding a bike?

Do you like painting?

Odpovede sú:

Yes, I do.

No, I don´t

FLASHCARDS (obrazkové kartičky)

Nájdete ich tu, stačí kliknúť na názov:

FREE TIME ACTIVITIES – BRITISH COUNCIL

Slovesá na kartičkách sú v základnom tvare. Odporúčame učiť sa ich rovno v tvare – ING, ktorý budeme používať v konverzácii. Napríklad: „I like reading a book“. „I like swimming“.

Pokiaľ nemáte možnosť si kartičky vytlačiť, tak si ich môžete pozerať na PC alebo si vyrobiť vlastné.

S kartičkami sa môžete hrať rôzne hry.

CRAFT – Let´s make a poster (vyrobme si plagát)

Pripravte si veľký papier a nakreslite naň svoje obľúbené aktivity/koníčky. Môžete využiť aj obrázky z časopisov, internetu a tie si nalepiť na svoj plagát. Plagát si vyveste na nejaké viditeľné miesto, aby ste čo najviac trénovali a opakovali.

WORKSHEET (pracovný list) – Free Time Activities (voľnočasové aktivity)

Worksheet je skôr určený pre staršie deti, ktoré majú rady tento druh zábavy. Vyberte si aktivity, ktoré deti bavia. Nemusíte prejsť celý pracovný list. Pokiaľ ešte deti nepíšu po anglicky, nevadí. Pracovný list si môžete urobiť slovne, alebo budete písať za nich.

Pracovný list nájdete tu:

FREE TIME ACTIVITIES – BRITISH COUNCIL

Prajem vám veľa zábavy s angličtinou!  smile

Majka