FAMILY plus – ako prepojiť tému family s bežnou konverzáciu

Máte tému Family zvládnutú a radi by ste ju posunuli ďalej? Poďme si ju spolu rozšíriť o konverzáciu.

Cieľom je sa naučiť slovnú zásobu a rovnako aj jej používanie v bežnej konverzácii. Prajem vám veľa zábavy! smile

 

1. ROZŠÍRENIE – LIKE/LIKES a DO NOT LIKE/DOES NOT LIKE – mať rád/nemať rád

2. ROZŠÍRENIE – WHOSE (čí, čia, čie) – Whose is this? – Koho je toto?

1. rozšírenie – like/likes – do not like/ does not like – mať rád/nemať rád

Aktivita:

Nachystáme si rôzne druhy jedla, podľa toho, čo majú členovia našej rodiny radi, alebo čo radi nemajú. Odporúčam najskôr začať s tým, čo radi majú. Ideálne je, keď popisujete reálne, čo majú a nemajú radi, aby to deti chápali.

Jedlo spájame s členmi rodiny. Keď sedíte za stolom, tak si môžete vždy presúvať jedlo k sebe a komentovať. Napríklad: Grétka likes bananas, mum likes apples, daddy likes potatoes, my brother and sister like chocolate…

Keď máme zvládnuté sloveso „like/likes“ môžeme prejsť k záporu „do not like/does not like“.

Deti majú radi, keď sa pritom zabávame, takže odporúčam prežívať to, či hovoríme o niečom, čo máme radi, alebo o niečom, čo radi nemáme. Výraz tváre a tón hlasu by mal byť v súlade s emóciou, ktorú popisujeme. smile Tiež môžete použiť výraz „Yucky!“ – Fuj!

Jazykové okienko pre maminky (nevysvetľujeme deťom): 

Tretie osoba (on, ona, ono) – ku slovesu pridáveme „s“, napríklad John likes, pri zápore už máme „s“ v pomocnom slovese, preto ho k plnovýznamovému slovesu už nepridávame, napríklad: John does not like

V ostatných osobách (ja, ty, my, vy, oni) – je sloveso v štandardnom tvare, napríklad: I like, we like…, pri zápore je to „do not like“, napríklad: we do not like, I do not like… 

2. rozšírenie – Whose is this? / Čie je toto?

Aktivita

Nachystáme si rôzne veci a predmety, poprípade my sme s Maxíkom použili kôš s čistým prádlom a triedili. smile Veci si pomenovávame komu patria. 

  • „Whose is this?“ (Čie je toto?)  alebo ak viete ako sa nazýva vec, ktorú práve riešite, tak sa pýtate: „Whose pen is this? Whose T-shirt is this?“ (Čie pero je toto? Čie tričko je toto?) a podobne.
  • Odpoveď je: Martin‚s, sister‚s, mum‘s, dad‚s, Majka‚s  vždy pridávame „s“

Aktivitu si môžete spestriť tak, že veci schováte pod deku a deti budú ohmatávať predmet a hádať čo to je a čie to je. 

 

Jazykové okienko pre maminky (nevysvetľujeme deťom): 

Pokiaľ chceme z mena/osoby vytvoriť privlastňovacie zámeno, tak vždy pridávame „s“ na koniec. Napríklad: sister‚s, brother‚s, Martin‚s, Mirka‚s

 

Prajem vám veľa zábavy s angličtinou! smile

Majka