GARDENING for older kids (staršie deti)

Cieľom témy GARDENING (záhradníčenie) je, aby sa deti udomácnili v základnej slovnej zásobe a rozšírili si slovnú zásobu o nové slová. A samozrejme sa aj naučili tieto slová používať v bežnej konverzácii. Poďme sa spolu zabaviť s čarovným fazuľkami a postaviť si krásnu záhradu našich snov!  smile

VOCABULARY revision (opakovanie)

a garden (záhrada), a tree (strom), a flower (kvet), a plant (rastlina), a pot (kvetináč), a seed (semienko), a watering can (krhla), a soil (pôda), to water plants/flowers/trees (polievať rastliny/kvety/stromy), to plant a tree/a plant (sadiť strom/rastlinu)

VOCABULARY

a garden hose (hadica), gloves (rukavice), boots (gumáky, čižmy), garneder (záhradník), seedling (sadenica), plant sprouting (pučanie), lawn mower (kosačka), to mow the lawn (kosiť trávu)

Odporúčam nové slovíčka pridávať postupne. Ideálne 1-2 denne alebo 5-6 týždenne, ak sa ich učíme naraz. Nikam sa neponáhľame, angličtinu si užívame. wink

Aktivity, obrázkové kartičky (flashcards) a pesničky môžu byť rovnaké ako pri malých deťoch – nádete ich v sekcii KIDS (gardening).

ACTIVITIES

GARDEN BINGO (záhradné bingo)

Vytlačíme si obrázkové kartičky na tému záhrada alebo si ich nakreslíme. Každý hráč by mal mať 1 sadu plus jedna sada zostane na losovanie.

Každý hráč bude mať pripravenú/nakreslenú tabuľku so 6 políčkami, ktoré sú dostatočne veľké na to, aby sa tam zmestil obrázok. Do každého políčka si nalepí/nakreslí jeden obrázok zo sady obrázkov.

Do misky/košíka si dáme 1 sadu obrázkov na losovanie. Postupne losujeme.

Pokiaľ má hráč vo svojej tabuľke obrázok zhodný s vylosovaným obrázkom, tak si ho prečiarkne krížikom.

Vyhráva hráč, ktorý má ako prvý 4 obrázky s krížikom a kričí „Bingo!“ Prajem vám veľa zábavy pri hraní! smile

 

JACK AND THE MAGIC BEANSTALK (Jack a čarovná fazuľka)

Pozriete si príbeh vo videu nižšie o Jackovi a čarovnej fazuľke. Deti nemusia rozumieť všetkým slovám, ale cieľom je, aby pochopili, čo sa v príbehu deje.

Predtým ako sa pustíte do úloh, kľudne si príbeh pozrite aj viac krát.

ÚLOHA 1 ku príbehu: Deti dostanú papier a ich úlohou je nakresliť príbeh alebo slová, ktoré si z príbehu zapamätali. Treba ich nechať vybrať, pretože každému vyhovuje iná forma.

ÚLOHA 2 ku príbehu: Skúste si pomenovať, čo deti nakreslili. Môžete im pomáhať, hlavne pokiaľ budú chcieť tvoriť vety.

FLASHCARDS (obrazkové kartičky)

Nájdete ich tu:

GARDENING 1 – KIDS PAGE

GARDENING 2 (doplňujúce) – KIDS PAGE

Mnohé slová budú deti poznať, čo je dobré, pretože im to dodá odvahu a ľahšie si doplnia nové slovíčka. Pokiaľ nemáte možnosť si kartičky vytlačiť, tak si ich môžete pozerať na PC alebo si vyrobiť vlastné.

S kartičkami sa môžete hrať rôzne hry.

CRAFT – Let´s plant a magic bean (Zasaďme si čarovnú fazuľku)

Pripravte si 2-3 fazuľky, vatu, vodu, sklený pohár a postupujte rovnako ako vo videu nižšie. Po zhruba týždni by vám mala fazuľka naklíčiť. Naklíčené fazuľky zasaďte do malých kvetináčov s pôdou a pravidelne polievajte. Vyrastú vám čarovné fazuľky.

Prajem vám veľa zábavy s angličtinou a krásne fazuľky v kvetináčoch!  smile

Majka