My house plus – ako prepojiť tému „my house“ s bežnou konverzáciu

Máte tému My house zvládnutú a radi by ste ju posunuli ďalej? Poďme si ju spolu rozšíriť o konverzáciu.

Cieľom je sa naučiť slovnú zásobu a rovnako aj jej používanie v bežnej konverzácii. Prajem vám veľa zábavy! smile

 

1. ROZŠÍRENIE – LIVE/LIVES, DO NOT LIVE/DOES NOT LIVE – býva/nebýva

1. rozšírenie – LIVE/LIVES, DO NOT LIVE/DOES NOT LIVE – býva/nebýva

Aktivita:

Nachystáme si obrázky rôznych druhov bývania – a house, a block of flats, an apartment, a palace, a castle, a villa, a detached house, a semi-detached house…

Začneme konverzáciu: Where do you live? I live in… e.g. I live in a house. I live in a villa. I do not live in a castle. 

Konverzáciu môžeme rozšíriť o ďalšie osoby. Napríklad princeznú. Kamarátov, ktorých deti poznajú. Tak, aby ste mohli trénovať aj tretie osobu, kde ku slovesu pridávame „s“. Otázku upravíme na Where does she/he live?

Keď máme zvládnuté sloveso „live/lives“ môžeme prejsť k záporu „do not live/does not live“.

Deti majú radi, keď sa pritom zabávame, takže kľudne spojme seba so zámkom, akože žijeme v zámku, alebo suseda s palácom.  smile  Určite to vyčaruje úsmev na tvári vašich detí!

Jazykové okienko pre dospelých (nevysvetľujeme deťom): 

Tretie osoba (on, ona, ono) – ku slovesu pridáveme „s“, napríklad John lives, pri zápore už máme „s“ v pomocnom slovese, preto ho k plnovýznamovému slovesu už nepridávame, napríklad: John does not live

V ostatných osobách (ja, ty, my, vy, oni) – je sloveso v štandardnom tvare, napríklad: I live, we live…, pri zápore je to „do not live“, napríklad: we do not live, I do not live…

Prajem vám veľa zábavy s angličtinou! smile

Majka